Asmeninis vadybininkas

Efektyvų pastatų ūkio valdymą užtikriname kiekvienam objektui skirdami asmeninį vadybininką. Jis užtikrina, valdo bei kontroliuoja visus procesus, susijusius su pastatų priežiūra. Asmeninis vadybininkas yra pirmasis ir pagrindinis kontaktinis asmuo, į kurį pastato šeimininkai ar nuomininkai kreipiasi iškilus klausimams. Atsižvelgdamas į poreikius vadybininkas organizuoja būtinuosius ir papildomus darbus, susijusius su pastato ar jo sistemų būkle, klientų komfortu.

Asmeninis vadybininkas yra atsakingas už sklandų mūsų įmonės personalo darbą objekte, taip pat savalaikį gedimų šalinimą, rizikų įvertinimą, nuolatinį pastato valdytojų ir/ar eksploatuotojų informavimą apie vykdomus darbus ir jų poreikį.
Paslaugos:
Dėmesys kiekvienam objektui.
Vienas kontaktas visais klausimais.
Sklandus darbų organizavimas.
Visada įsiklausome į Klientų pageidavimus ir pastabas, bendraujame asmeniškai ir siekiame maksimalaus dėmesio klientui. Kartu su Klientu analizuojame pastato būklę, profesionaliai patariame, inicijuojame darbus objekte, skatiname nuolatinį bendradarbiavimą.

Kitos procesų valdymo paslaugos