APEX Intelligence

„APEX Intelligence“ – tai tikslingas pastato duomenų srauto surinkimas, sisteminimas, analizė ir nuotolinis valdymas.
Pastatų sistemų auditas ir monitoringas.
Duomenų srauto robotizavimas ir analizė 365 dienas per metus.
Netinkamų sistemų veikimo priežasčių identifikavimas ir sprendimo būdų parinkimas.
Tinkamų korekcinių veiksmų atlikimas.
Incidentų objektuose prevencija.
Tvarūs sprendimai, orientuoti į energijos resursų taupymą ir pastato įrenginių efektyvumą.
Gerosios praktikos standartizavimas ateities plėtrai.
„APEX Intelligence“ – tai tikslingas pastato duomenų srauto surinkimas, sisteminimas, analizė ir nuotolinis valdymas.

Kitos energijos taupymo paslaugos